ЗОП
съветник
Обединена информационна, консултантска и обучителна услуга
Вземи оферта
Вземи оферта
Founder СИП2000
Петър Петев
C услугата
ЗОП съветник вашите експерти получават
СИП2000
Обучение
ВСЕКИ ДЕН ОБУЧЕНИЕ.
Гледат видео лекции, отговарят на въпроси, решават казуси, ползват помощни материали
Помощ
ОТГОВОР НА ВСЕКИ ВЪПРОС
ОТ 1 ДО 4 ЧАСА
Без ограничения на броя обаждания или писмени запитвания
Знание
Информация за всичко случващо се в ЗОП ежедневно и до 1 час

На своите персонални имейли
Цената на месечен абонамент за предлаганата услуга е в зависимост от избрания план, организиран по броя на заявените служители, а именно:
Тарифи
Вземи оферта
Вземи оферта
лева
до 5 експерта
План № 1
350
Вземи оферта
Вземи оферта
лева
до 10 експерта
План № 2
420
Mинимален срок на абонамента от 6 месеца
10% отстъпка ако изберете да заплатите целия заявен период
на месец без ДДС
на месец без ДДС
Вземи оферта
лева
План № 3
490
на месец без ДДС
от 10 до 20 експерта
Абонирайки се, Вие осигурявате свободен достъп на заявения брой експерти от Вашата администрация, за целия срок на абонамента:
Какво получавате от услугата
До всички услуги от ЗОП съветник
До Електронната ни платформа за Ежедневно Поддържащо Обучение по ЗОП-ЕПО
Сертификат за поддържащо обучение в съответствие с чл.140, ал.1, т.8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.
Увереност в правилността
и законосъобразността на действията по ЗОП
Ежедневна подкрепа от страна
на нашите експерти
Драстично намаляване и превенция на вероятността от грешки и административни наказания
Какво е предимството
от сътрудничеството
с нас
Ежедневна информираност и обучение
за изграждане на вътрешна експертиза
Какво включва услугата?
За да не пропуснете нищо от ЗОП, Ви е нужна точна, ежедневна и навременна информация, затова Ви представяме направление "Знание" от ЗОП СЪВЕТНИК, където ще бъдат предоставяни следните услуги:
Знание
Компонент «Новина» — представя се информация с новинарска стойност, която е свързана с обществените поръчки.
Компонент «Анализ/информация» — включващ избраната процедура за деня за контрол чрез случаен избор (чл.232 ЗОП); информация от регистри на КЗК/жалби, производства, решения/ от предходен ден; изпреварваща и/или актуална информация, относно предстоящи промени и/или изменения по ЗОП/ППЗОП/други свързани нормативни актове; информация/прекъсвания за ЦАИС ЕОП, новости/новини/актове от АОП, МФ, Сметната палата, КЗК, ВАС, СЕС и други институции или /методически указания и/или мониторинги.
Отговори на въпроси, зададени към «СИП-2000» ООД от предходни дни, събрани от направление «Помощ»
Как ще се осъществява?

Услугите от направлението се предоставят за т. 1 чрез сайта на дружеството и/или други информационни канали (социални мрежи, вайбър група и др.), за т.1-3 чрез електронната ни платформа за Ежедневно Поддържащо Обучение по ЗОП (ЕПО) и чрез електронен информационен бюлетин, излизащ при налична информация през работен ден, чрез съобщение на абонирана електронна поща.
За да знаете как да го направите, Ви представяме направление "Обучение", което ще включва:
Обучение
Подкаст/видеолекция/презентация с г-ном П. Петевым или другими коллегами-экспертами по актуальным вопросам СИЗ/ППЗОП и ТАИС ЭОП.
Предоставление систематических материалов для чтения/информации и/или образцов.
Предоставление материалов для самообучения - тематических исследований, тестов, вопросов через нашу Электронную платформу для ежедневного поддерживающего обучения СИЗ - EPO.
Как ще се осъществява?

В определени от нас работни дни с осигурен специален достъп до Електронната ни платформа за Ежедневно Поддържащо Обучение по ЗОП–ЕПО на всички заявени експерти от администрация.
Винаги ще бъдем там в точния момент с раздел «Помощ», където ще имате възможност:
Помощ
Задаване на конкретен въпрос или казус по ЗОП/ППЗОП и получаване на бърз отговор или становище.
Задаване на конкретен въпрос или казус по ЦАИС ЕОП и получаване на бърз отговор или становище.
Намиране и анализиране на съдебна практика по конкретен въпрос или казус, свързан с обществените поръчки.
Как ще се осъществява?

За да използвате услугите от направлението, по избор може да позвъните на телефонен номер за кратки* консултации или да изпратите писмена заявка.
При направена писмена заявка ще получите в рамките от 1 до 5 часа** нашия отговор/становище, на предоставения от Вас имейл/телефонен номер.
При направена писмена заявка за съдебна практика ще получите в рамките от 1 до 8 часа** събраната за Вас съдебна практика на предоставения от Вас имейл.
* Под "кратки" следва да се разбира в рамките от 5 до 10 минути.
** При сложност, времето може да бъде удължено от екипа на ЗОП СЪВЕТНИК, за което ще бъдете своевременно уведомени.
Ползване на телефона линия за кратки консултации и съвети по обществени поръчки
Услугите от направлението се предоставят за т. 1 чрез сайта на дружеството и/или други информационни канали (социални мрежи, вайбър група и др.), за т.1-3 чрез електронната ни платформа за Ежедневно Поддържащо Обучение по ЗОП (ЕПО) и чрез електронен информационен бюлетин, излизащ при налична информация през работен ден, чрез съобщение на абонирана електронна поща.
Как ще се осъществява?
Нашия екип
Нещо отличава добрите от най-добрите! Открийте го при нас!
Управител на СИП 2000.
Петьр Петев
Над 22 години в обществените поръчки. Автор и идеен основател на списание «Обществени поръчки», услуга «ЗОП Съветник» и «Мониторинг на обществени поръчки.
Аделина Ковачева
40 годишен стаж
Като съдия, от които 22 години във ВАС. Над 1000 съдебни решения. Анализатор на практиката на КЗК, ВАС и Съда на Европейския съюз по дела за обществени поръчки.
Юрист
Анелия Цветанова
Експерт по електронни обществени поръчки. Докторант по докторска програма „Административно право и административен процес”. Ръководител направление ЦАИС ЕОП.

Даниела Желева
Юрист
Ръководител на отдел «Мониторинг». Юрист с 10 годишен опит в областта на обществените поръчки. Проведен мониторинг на над 300 процедури по ЗОП
Административен секретар
Цветелина Колева
Административен секретар на СИП 2000 ООД- икономист. Работи в направление договори, финанси и комуникация с клиенти.
Василка Стоянова
Експерт икономист
Експерт икономист, ръководител отдел «Подготовка и провеждане процедури по ЗОП». Над 500 написани и проведени процедури в рамките на последните три години.
Експерт по обществени поръчки
Доника Куртева
И ръководител на направление «Строителни обществени поръчки. Подготвени и проведени над 200 процедури за строителство.
Вера Тодорова
Административен асистент
Администратор на услугата “ЗОП СЪВЕТНИК” и технически секретар на сп. ”Обществени поръчки”.
Експерт по обществени поръчки
Ралица Иванова
Икономист. Работи в направление «Подготовка и изграждане на обществени поръчки в ЦАИС ЕОП»
Красимир Желев
Юрист, експерт
Експерт по обществени поръчки и административен процес. Ръководител направление «Жалби» пред КЗК и ВАС, и анализ на съдебната практика.
Made on
Tilda