ЗОП
съветник
Обединена информационна, консултантска и обучителна услуга
Вземи оферта
Вземи оферта
Founder СИП2000
Петър Петев
C услугата
ЗОП съветник вашите експерти получават
СИП2000
Обучение
ВСЕКИ ДЕН ОБУЧЕНИЕ.
Гледат видео лекции, отговарят на въпроси, решават казуси, ползват помощни материали
Помощ
ОТГОВОР НА ВСЕКИ ВЪПРОС
ОТ 1 ДО 4 ЧАСА
Без ограничения на броя обаждания или писмени запитвания
Знание
Информация за всичко случващо се в ЗОП ежедневно и до 1 час

На своите персонални имейли
Цената на месечен абонамент за предлаганата услуга е в зависимост от избрания план, организиран по броя на заявените служители, а именно:
Тарифи
Вземи оферта
Вземи оферта
лева
до 5 експерта
План № 1
290
Вземи оферта
Вземи оферта
лева
до 10 експерта
План № 2
350
Вземи оферта
лева
до 10 експерта
План №3
390
Mинимален срок на абонамента от 6 месеца
10% отстъпка ако изберете да заплатите целия заявен период
Вземи оферта
Абонирайки се, Вие осигурявате свободен достъп на заявения брой експерти от Вашата администрация, за целия срок на абонамента:
Какво получавате от услугата
До всички услуги от ЗОП съветник
До Електронната ни платформа за Ежедневно Поддържащо Обучение по ЗОП-ЕПО
Сертификат за поддържащо обучение в съответствие с чл.140, ал.1, т.8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.
Увереност в правилността
и законосъобразността на действията по ЗОП
Ежедневна подкрепа от страна
на нашите експерти
Драстично намаляване и превенция на вероятността от грешки и административни наказания
Какво е предимството
от сътрудничеството
с нас
Ежедневна информираност и обучение
за изграждане на вътрешна експертиза
Какво включва услугата?
Затова Ви представяме направление "Знание" от ЗОП СЪВЕТНИК, където ще бъдат предоставяни следните услуги:
Знание
Компонент «Новина» — представя се информация с новинарска стойност, която е свързана с обществените поръчки.
Компонент «Анализ/информация» — включващ избраната процедура за деня за контрол чрез случаен избор (чл.232 ЗОП); информация от регистри на КЗК/жалби, производства, решения/ от предходен ден; изпреварваща и/или актуална информация, относно предстоящи промени и/или изменения по ЗОП/ППЗОП/други свързани нормативни актове; информация/прекъсвания за ЦАИС ЕОП, новости/новини/актове от АОП, МФ, Сметната палата, КЗК, ВАС, СЕС и други институции или /методически указания и/или мониторинги.
Отговори на въпроси, зададени към «СИП-2000» ООД от предходни дни, събрани от направление «Помощ»
Чтобы знать, как это сделать , представляем вам направление «Обучение», которое будет включать в себя:
Обучение
Подкаст/видеолекция/презентация с г-ном П. Петевым или другими коллегами-экспертами по актуальным вопросам СИЗ/ППЗОП и ТАИС ЭОП.
Предоставление систематических материалов для чтения/информации и/или образцов.
Предоставление материалов для самообучения - тематических исследований, тестов, вопросов через нашу Электронную платформу для ежедневного поддерживающего обучения СИЗ - EPO.
Как это будет реализовано?
В рабочие дни, определенные нами, со специальным доступом к нашей Электронной платформе для ежедневного поддерживающего обучения по PEP-EPO для всех запрошенных специалистов администрации.
Винаги ще бъдем там в точния момент с раздел «Помощ», където ще имате възможност:
Помощ
Задаване на конкретен въпрос или казус по ЗОП/ППЗОП и получаване на бърз отговор или становище.
Задаване на конкретен въпрос или казус по ЦАИС ЕОП и получаване на бърз отговор или становище.
Намиране и анализиране на съдебна практика по конкретен въпрос или казус, свързан с обществените поръчки.
Как это будет реализовано?
Чтобы воспользоваться услугами реферала, вы можете дополнительно позвонить по номеру телефона для краткой* консультации или отправить письменный запрос.
Если вы сделаете письменный запрос, вы получите наш ответ/мнение в течение 1-5 часов** на указанный вами адрес электронной почты/номер телефона.

Если вы сделаете письменный запрос на прецедентное право, вы получите в течение 1–8 часов** собранное для вас прецедентное право на указанную вами электронную почту.

* Под «коротким» следует понимать в пределах от 5 до 10 минут.
** В случае сложности время может быть продлено командой ZOP ADVISOR, о чем вы будете оперативно уведомлены.
Ползване на телефона линия за кратки консултации и съвети по обществени поръчки
Услугите от направлението се предоставят за т. 1 чрез сайта на дружеството и/или други информационни канали (социални мрежи, вайбър група и др.), за т.1-3 чрез електронната ни платформа за Ежедневно Поддържащо Обучение по ЗОП (ЕПО) и чрез електронен информационен бюлетин, излизащ при налична информация през работен ден, чрез съобщение на абонирана електронна поща.
Как ще се осъществява?
Нашия екип
Нещо отличава добрите от най-добрите! Открийте го при нас!
Управител на СИП 2000.
Петьр Петев
Над 22 години в обществените поръчки. Автор и идеен основател на списание «Обществени поръчки», услуга «ЗОП Съветник» и «Мониторинг на обществени поръчки.
Аделина Ковачева
40 годишен стаж
Като съдия, от които 22 години във ВАС. Над 1000 съдебни решения. Анализатор на практиката на КЗК, ВАС и Съда на Европейския съюз по дела за обществени поръчки.
Юрист
Анелия Цветанова
Експерт по електронни обществени поръчки. Докторант по докторска програма „Административно право и административен процес”. Ръководител направление ЦАИС ЕОП.

Даниела Желева
Юрист
Ръководител на отдел «Мониторинг». Юрист с 10 годишен опит в областта на обществените поръчки. Проведен мониторинг на над 300 процедури по ЗОП
Административен секретар
Цветелина Колева
Административен секретар на СИП 2000 ООД- икономист. Работи в направление договори, финанси и комуникация с клиенти.
Василка Стоянова
Експерт икономист
Експерт икономист, ръководител отдел «Подготовка и провеждане процедури по ЗОП». Над 500 написани и проведени процедури в рамките на последните три години.
Експерт по обществени поръчки
Доника Куртева
И ръководител на направление «Строителни обществени поръчки. Подготвени и проведени над 200 процедури за строителство.
Вера Тодорова
Административен асистент
Администратор на услугата “ЗОП СЪВЕТНИК” и технически секретар на сп. ”Обществени поръчки”.
Експерт по обществени поръчки
Ралица Иванова
Икономист. Работи в направление «Подготовка и изграждане на обществени поръчки в ЦАИС ЕОП»
Красимир Желев
Юрист, експерт
Експерт по обществени поръчки и административен процес. Ръководител направление «Жалби» пред КЗК и ВАС, и анализ на съдебната практика.
Made on
Tilda