Списание
“Обществени поръчки”
Абонирай се
Абонирай се
Направете своя абонамент, за да получавате на време практически съвети, ежемесечен анализ на съдебната практика, анализ на промените в законодателството в областта на обществените поръчки.
Събираме цялата необходима информация в рамките на списанието
След откриването на процедурата договорните ни задължения включват
Списанието може да се определи като практически наръчник на експертите, занимаващи се с обществени поръчки. На страниците на списанието могат да се видят становищата и мненията на: Агенцията по обществени поръчки, Комисията за защита на конкуренцията, Сметна палата на Република България, Управляващите органи по оперативни програми, възложители, участници в процедурите, експерти. включително и структуриран анализ на съдебната практика.
Списанието се получава в страната от повече от 500 активни възложители вече почти 10 години и се наложи като естествен спътник и практически помощник на действащите експерти при възложителите на обществени поръчки.
Founder СИП2000
Петър Петев
Πpaвeн ĸoнcyлтaнт и инициaтop зa издaвaнeтo нa cпиcaниe "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"
Глaвeн peдaĸтop
Мариана Кацарова
Един oт aвтopитe нa cпиcaниeтo, водещ експерт по обществени поръчки.
Текущи становища по прилагането на Закона за обществените поръчки, както и по въпроси, свързани с внедряването на Централизираната автоматизирана информационна система за електронни обществени поръчки (ЦАИС ЕОП).

От 2014 г. насам списанието публикува и месечни коментари на решенията на КЗК и Върховния апелативен съд (IV и VII отделение) по ЗОП и финансовите корекции за предходния месец.
Предишните издания
Абонирай се сега за цалята година
Абонирай се сега за цалята година
Текущи становища по прилагането на Закона за обществените поръчки, както и по въпроси, свързани с внедряването на Централизираната автоматизирана информационна система за електронни обществени поръчки (ЦАИС ЕОП). 

Предишните издания
От 2014 г. насам списанието публикува и месечни коментари на решенията на КЗК и Върховния апелативен съд (IV и VII отделение) по ЗОП и финансовите корекции за предходния месец.
Брой 7 / юли 2023 г.
Брой 7 / юли 2023 г.
Брой 7 / юли 2023 г.
Брой 7 / юли 2023 г.
Брой 7 / юли 2023 г.
Брой 7 / юли 2023 г.
Made on
Tilda