Ние сме
Консултантска компания, занимаваща се с проблематиката на обществените поръчки
За нас
За нас
СИП2000
години
Провеждаме по три пъти в годината национални конференции по ЗОП
ЗА НАС
20
200
200
договора
Възложители сключили договори за мониторинг и подготовка на процедури по ЗОП
процедури
Консултирани и проведени процедури по ЗОП за година
СИП2000
По-важно е не да четете за нас, а какво всъщност може да направим за вас. Но все пак е добре да кажем, че имаме 23 годишен опит направление ЗОП — процедури, анализи, промени, издания с коментари, списание и всичко свързано с обществените поръчки. Именно това ще насложим върху вашата експертиза и въпроси за решаване.
За нас
За времето на нашето развитие разработихме широк асортимент от различни услуги в помощ на експертите по ЗОП, които може да отговорят на конкретните нужди на всеки възложител, независимо от неговия екип и обем на провежданите процедури.
Нашия екип
Нещо отличава добрите от най-добрите! Открийте го при нас!
Управител на СИП 2000.
Петьр Петев
Над 22 години в обществените поръчки. Автор и идеен основател на списание «Обществени поръчки», услуга «ЗОП Съветник» и «Мониторинг на обществени поръчки.
Аделина Ковачева
40 годишен стаж
Като съдия, от които 22 години във ВАС. Над 1000 съдебни решения. Анализатор на практиката на КЗК, ВАС и Съда на Европейския съюз по дела за обществени поръчки.
Юрист
Анелия Цветанова
Експерт по електронни обществени поръчки. Докторант по докторска програма „Административно право и административен процес”. Ръководител направление ЦАИС ЕОП.

Даниела Желева
Юрист
Ръководител на отдел «Мониторинг». Юрист с 10 годишен опит в областта на обществените поръчки. Проведен мониторинг на над 300 процедури по ЗОП
Административен секретар
Василка
Стоянова
Административен секретар на СИП 2000 ООД- икономист. Работи в направление договори, финанси и комуникация с клиенти.
Цветелина
Колева
Експерт икономист
Експерт икономист, ръководител отдел «Подготовка и провеждане процедури по ЗОП». Над 500 написани и проведени процедури в рамките на последните три години.
Експерт по обществени поръчки
Доника Куртева
И ръководител на направление «Строителни обществени поръчки. Подготвени и проведени над 200 процедури за строителство.
Вера Тодорова
Административен асистент
Администратор на услугата “ЗОП СЪВЕТНИК” и технически секретар на сп. ”Обществени поръчки”.
Експерт по обществени поръчки
Красимир
Желев
Икономист. Работи в направление «Подготовка и изграждане на обществени поръчки в ЦАИС ЕОП»
Ралица
Иванова
Юрист, експерт
Експерт по обществени поръчки и административен процес. Ръководител направление «Жалби» пред КЗК и ВАС, и анализ на съдебната практика.
Готови сме да работим за вас и заедно с Вас!
Сътрудничество
Сътрудничество
Made on
Tilda