СИП2000 ООД предлага 3 вида на обучение
Обучение
Онлайн обучение
на възложители
Первоначальное обучение по ЗОП и ЦАИС ЕОП
Индивидуално бучение на възложители на място
2500
Индивидуално обучение на Възложители
Провеждане на двудневни обучения на място.
Обучението може да се организира от възложителя и като изнесено под форма на тиймбилдинг.*Обучението може да се проведе и в неприсъствена форма, като тогава цената се намалява с 25%
Цената:
на ден без ДДС за до 20 курсисти
лева
Направи запитване
Направи запитване
какво ще научиш
Възможност за обучение
на по-голям брой експерти, което от своя страна води и до относително по-ниска цена за един обучаем
Сертификати за обучение
в съответствие с чл.140, ал.1, т.8 от Правилника за прилагане
на Закона за обществените поръчки за всеки курсист
Липса на разходи
за логистика и обучение
на експертите в работното им място
Учебни материали
150
Първоначално обучение на служители на Възложителя по ЗОП и ЦАИС ЕОП
Първоначалното обучение на служители на Възложителя по ЗОП и ЦАИС ЕОП включва обучение в онлайн платформа по модули съобразно заложена програма
*Цената на предлагана услуга е за един курсист.
*Достъп до платформата се предоставя в рамките на обучителния период за срок до два месеца, за всеки следващ заявен месец се заплаща допълнително 50 лв. без включен ДДС.

Цената:
на ден без ДДС за до 20 курсисти
лева
Първоначалното обучение на служители на Възложителя по ЗОП и ЦАИС ЕОП включва обучение в онлайн платформа по модули съобразно заложена програма
Направи запитване
Направи запитване
Какво получава възложителя?
Възможност за първоначално обучение на новите си експерти

Сертификати за обучение в съответствие с чл.140, ал.1, т.8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки за всеки курсист
Липса на разходи за логистика и обучение на експертите в работното им място
Учебни материали чрез платформата ни за обучение
Онлайн обучение
Обучението представлява онлайн семинар, който се провежда за възложителя по предварително уточнена програма. Същото е двудневно или тридневно в зависимост от нуждите на възложителя.
Направи запитване
Направи запитване
Провеждаме обучения в зависимост от нуждите на възложителя.
Какво получава възложителя?
Обучение на Вашите експерти на изгодна цена и без отсъствие от работното място;
Електронни сертификати за обучение в съответствие с чл.140, ал.1, т.8 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки за всеки курсист
Електронни учебни материали.
Безплатна консултация с оглед на конкретните ваши проблеми и услугите, които ги биха решили успешно
Получете индивидуална оферта с оглед на конкретните ви нужди
С изпращането на този формуляр вие се съгласявате с нашата политика за поверителност
СИП2000
Made on
Tilda