Извършваме мониторинг
за законосъобразност на вашите процедури преди да ги откриете
Извършваме мониторинг за законосъобразност на вашите процедури преди да ги откриете, а също така може да напишем и проведем вашата процедура изцяло до сключване на договор
Мониторинг
Мониторинг
Founder СИП2000
Петър Петев
Мониторингът за законосъобразност обхваща всички етапи от възлагане на обществената поръчка до сключването на договор
Като превенция против финансови корекции и глоби по административни нарушения
Мониторинг на подготовката и провеждането на процедурите
СИП2000
Анализ за законосъобразност на документацията за обществената поръчка в / или извън ЦАИС ЕОП до момента на откриване на процедурата с цел установяване на грешки или нарушения на ЗОП. След тяхното отстраняване, ако има такива се извършва повторен мониторинг.


Услугата се извършва в рамките на от 1 до 5 работни дни.
В този случай се прави проверка за законосъобразност на действията на възложителя и комисията от момента на откриване на процедурата до сключване на договор и включва:
  • Преглед на действията в ЦАИС ЕОП, проверка за спазване на всички срокове, правни консултации;
  • Формиране на досие, преглед на протоколите на комисията след предаването им от страна на комисията
  • Преглед на всички изпълнени задължения на възложителя за периода
Така вие получавате външна експертна поддръжка за своите експерти и «втори поглед» за вашата работа, което свежда до минимум възможността за допускане на грешки.
Предварителен мониторинг
Текущ мониторинг
Първо ниво:
Второ ниво:
Звъннете ни за консултация или направете заявка за услугата
Цената на услугата се определя от избраното ниво и в зависимост от броя, вида и сложността на процедурите при конкретния възложител
Звъннете ни за консултация или направете заявка за услугата
Нашия екип
Нещо отличава добрите от най-добрите! Открийте го при нас!
Управител на СИП 2000.
Петьр Петев
Над 22 години в обществените поръчки. Автор и идеен основател на списание «Обществени поръчки», услуга «ЗОП Съветник» и «Мониторинг на обществени поръчки.
Аделина Ковачева
40 годишен стаж
Като съдия, от които 22 години във ВАС. Над 1000 съдебни решения. Анализатор на практиката на КЗК, ВАС и Съда на Европейския съюз по дела за обществени поръчки.
Юрист
Анелия Цветанова
Експерт по електронни обществени поръчки. Докторант по докторска програма „Административно право и административен процес”. Ръководител направление ЦАИС ЕОП.

Даниела Желева
Юрист
Ръководител на отдел «Мониторинг». Юрист с 10 годишен опит в областта на обществените поръчки. Проведен мониторинг на над 300 процедури по ЗОП
Административен секретар
Цветелина Колева
Административен секретар на СИП 2000 ООД- икономист. Работи в направление договори, финанси и комуникация с клиенти.
Василка Стоянова
Експерт икономист
Експерт икономист, ръководител отдел «Подготовка и провеждане процедури по ЗОП». Над 500 написани и проведени процедури в рамките на последните три години.
Експерт по обществени поръчки
Доника Куртева
И ръководител на направление «Строителни обществени поръчки. Подготвени и проведени над 200 процедури за строителство.
Вера Тодорова
Административен асистент
Администратор на услугата “ЗОП СЪВЕТНИК” и технически секретар на сп. ”Обществени поръчки”.
Експерт по обществени поръчки
Ралица Иванова
Икономист. Работи в направление «Подготовка и изграждане на обществени поръчки в ЦАИС ЕОП»
Красимир Желев
Юрист, експерт
Експерт по обществени поръчки и административен процес. Ръководител направление «Жалби» пред КЗК и ВАС, и анализ на съдебната практика.
Готови сме да работим за вас и заедно с Вас!
Сътрудничество
Сътрудничество
Made on
Tilda