Актуални семинари и уебинари

СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР на тема: АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Събитието ще се проведе на 24 и 25 януари 2024 г. в електронната платформа „LiveWebinar“.

Акцентите от него са в следните направления:

  • Проблематиката при възлагане на проектиране и защо готовите проекти с вътрешни противоречия и липси водят до прекратяване на процедурите за строителство и самото изпълнение на договорите за строителството.
  • Акценти при подготовка на обществена поръчка за строителство. Основни грешки и нарушения.
  • Особености при възлагане на инженеринг, строителен и авторски надзор.
  • Проблеми в хода на изпълнение на договорите за обществена поръчка за строителство – нововъзникнали работи, заменителни таблици, допълнителни споразумения за изменение и изпълнение.

Целта ни е участниците да получат полезна информация, както за правилното прилагане на правната уредба, така и за начина, по който да се справят с предизвикателствата в сферата на строителството от практическа гледна точка.

Цената за участие е в размер 290 лв. без ДДС за един участник.


ЛЕКТОРИ НА УЕБИНАРА:

  • ПЕТЪР ПЕТЕВ - консултант по Закона за обществените поръчки, правен консултант и основател на списание „Обществени поръчки”, автор на множество публикации, включително и на Коментар за измененията на ЗОП от 2012 г., 2014 г. и 2016 г., съвместно с Мариана Кацарова.
  • Арх. АТАНАС НЕДЕВСКИ - главен архитект на Община "Родопи". Член на "Камарата на архитектите в България" и член на "Съюза на архитектите в България". Архитект с богат практически опит.
  • АНЕЛИЯ ЦВЕТАНОВА – юрист, експерт по обществени поръчки, дългогодишен лектор и автор на множество материали в областта на обществените поръчки.
  • ДОНИКА КУРТЕВА - експерт по обществени поръчки с дългогодишен опит в сферата на обществените поръчки, свързани със строителство и лектор в областта.
  • ДАНИЕЛА ЖЕЛЕВА – юрист, експерт по обществени поръчки с дългогодишен опит в сферата на обществените поръчки, правен консултант.

Заявка за участие може да подадете на тел. 0877399960 или на имейл seminari@sip2000.bg.
Made on
Tilda