Новини

ОБНАРОДВА СЕ ПМС-ТО ОПРЕДЕЛЯЩО ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ НА ПОРЪЧКИ ЗА ЧИСТИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ДЕЛЪТ НА ТЕЗИ ПОРЪЧКИ

С Държавен вестник, брой 1 от 02.01.2024 г. се обнародва Постановление № 356 от 29 декември 2023 г. за определяне на възложителите, които са задължени да възлагат обществени поръчки при спазване на изискванията на чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, както и на дела на чистите превозни средства спрямо общия брой превозни средства, които са предмет на доставка или се използват за извършване на услуги по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки.


Пълният му текст може да намерите: тук.


Източник: Официален сайт на ДВ, интернет адрес: https://dv.parliament.bg/, дата 03.01.2024 г.
Made on
Tilda