Архив

Национална работна среща на възложителите на обществени поръчки – Есен 2022 г.

Архив
Успешно приключи организираната от нас присъствена Национална работна среща на възложителите на обществени поръчки – Есен 2022 г.

Срещата се проведе в периода 02-04 ноември 2022 г. в колоритния и изпълнен с история български град Велико Търново. Наш домакин ще бъде Спа хотел „Гранд хотел Янтра“ ****.

Предвид настъпилите през изминалия период промени в българското и европейско законодателство по обществени поръчки, както и в практиката по прилагане на ЗОП и при работа с ЦАИС ЕОП, срещата премина под надслов „Повиши експертното си ниво при възлагане на обществени поръчки“ с три тематични направления:

  • Актуални въпроси на правната уредба и практиката по прилагане на ЗОП и ППЗОП;
  • Актуални въпроси и практика при работа с ЦАИС ЕОП. Прилагане на Регламент 2022/576;
  • Анализ на практиката на Върховния административен съд по прилагане на ЗОП и ЗУСЕФСУ.Традиционно, през първия ден от срещата Мариана Кацарова представи новостите в правната уредба с акцент върху прилагане на методиката за изменение на цените по договори за обществени поръчки. Актуалните теми от практиката бяха представени интерактивно – чрез решаване на казуси по основни въпроси.

Вторият ден от срещата с лектор Анелия Минчева беше посветен основно на практическа работа с ЦАИС ЕОП. В допълнение беше представена практика на АОП от предварителен контрол и бяха разгледани важни моменти от прилагането на Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета от 08.04.2022 г. за изменение на регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

През третия ден лекторът Аделина Ковачева направи преглед на актуална съдебна практика по основни въпроси на възлагателния процес.


Made on
Tilda