Архив

Успешно приключи Национална работна среща на възложителите на обществени поръчки

Архив

Успешно приключи Национална работна среща на възложителите на обществени поръчки – Зима 2023 г.

Срещата се проведе в периода 22 - 24 февруари 2023 г. в колоритния и изпълнен с история български град Пловдив. Наш домакин беше „Гранд хотел Пловдив“ **** .

Срещата премина под надслов „Нови моменти и актуални въпроси на обществените поръчки - 2023“ в три тематични направления:
  • Проблемни области в практиката по възлагане на обществени поръчки;
  • Нарушения при обществените поръчки, съгласно решенията на Върховния административен съд (ВАС) и Съда на Европейския съюз (СЕС);
  • Актуални насоки при работа с ЦАИС ЕОП — специфични техники и инструменти за възлагане.
Традиционно, през първия ден от срещата, г-жа Мариана Кацарова представи основните моменти от възлагането на обществени поръчки, които създават проблеми в практиката, както и предстоящите промени в Закона за обществените поръчки.
През втория ден, г-жа Аделина Ковачева направи преглед на актуалната практика на ВАС и СЕС относно често допусканите грешки от възложителите при организиране и провеждане на процедури.
В третия ден от срещата г-жа Анелия Минчева представи актуални насоки за работа с ЦАИС ЕОП, като във фокуса на внимание бяха специфичните техники и инструменти за възлагане - рамково споразумение, електронен търг, динамична система за покупки и квалификационни система.
Водещ на срещата беше управителя на „СИП – 2000“ ООД - Петър Петев.
Made on
Tilda