Новини

ОБНОВЯВАНЕ НА ТЕСТОВАТА СРЕДА НА ЦАИС ЕОП ВЪВ ВРЪЗКА С НОВИТЕ ФОРМУЛЯРИ

Новите електронни формуляри за обществени поръчки (e-Forms) са достъпни на тестовата среда на ЦАИС ЕОП.

Агенцията по обществени поръчки уведомява всички потребители, че на 11.01.2024 г. (четвъртък), е обновена тестовата среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Версията съдържа новите електронни формуляри за публикуване на обявления за обществени поръчки, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2303 на Комисията от 24 ноември 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1780 за установяване на стандартни формуляри за публикуване на обявления в областта на обществените поръчки, както и нови национални образци на обявления.

Възложителите имат възможност да се запознаят с промените и да попълнят обявления, както за откриване на нови, така и за управление на вече стартирани поръчки (обявление за промяна, възлагане, изменение на договор и пр.).

Напомняме, че съгласно промените в Закона за обществените поръчки, обнародвани с ДВ, бр. 88 от 20 октомври 2023 г., от 1 февруари 2024 г. за възложителите влиза в сила задължение да използват нови електронни формуляри. Продукционната среда на ЦАИС ЕОП ще бъде адаптирана към тях.


Източник: Портал за обществени поръчки, интернет адрес: https://www2.aop.bg//, дата 15.01.2024 г.
Made on
Tilda